Phúc Nguyên

Số báo danh: 4110

Ngày sinh: 09/01/1995

Chiều cao (cm): 173

Số đo (cm): 90 - 60 -90

Quê quán: Buôn Mê Thuột