Nguyễn Thị Tố Quyên

Số báo danh: 036

Ngày sinh: 28/11/2016

Chiều cao (cm): 165

Số đo (cm): 81-62-88

Quê quán: Giồng Trôm