Nguyễn Thị Bích Thuận

Số báo danh: 019

Ngày sinh: 28/11/2016

Chiều cao (cm): 165

Số đo (cm): 80-60-88

Quê quán: Mỏ Cày Bắc