Đoàn Thị Ngọc Như

Số báo danh: 108

Ngày sinh: 28/11/2016

Chiều cao (cm): 169

Số đo (cm): 81-63-90

Quê quán: Mỏ Cày Bắc