Đào Ngọc Diễm Trang

Số báo danh: 139

Ngày sinh: 28/11/2016

Chiều cao (cm): 165

Số đo (cm): 81-62-88

Quê quán: Châu Thành