Đặng Ngọc Yến Phi

Số báo danh: 239

Ngày sinh: 28/11/2016

Chiều cao (cm): 169

Số đo (cm): 82-59-91

Quê quán: Chợ Lách - Bến Tre